Niet tevreden over je behandeling?

 

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar je eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht met mij te bespreken en op te lossen. Ik ben ervan overtuigd dat we daar samen uitkomen. Als het ons samen niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen. 
Ik heb ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via mijn beroepsvereniging NFG te laten verlopen. Je kunt dit controleren bij het NFG-secretariaat (info@de-nfg.nl). Zij kunnen jou informeren of de informatie die je hebt verkregen klopt. Is dit het geval, dan zal de afhandeling van klachten volgens dit schema verlopen. 


Twijfel je of je een klacht tegen jouw hulpverlener wilt indienen en wil je de zaak eens bespreken met een andere hulpverlener, neem dan contact op met de NFG-counselor Theo Splinter via telefoonnummer 06-46160403.


Ben jij samen met mij op zoek gegaan naar een oplossing voor de klacht (zie stap 1 uit het schema) maar komen we er niet uit en wil je een officiële klacht indienen, neem dan contact op met de contactpersoon klachtbehandeling van de NFG, Myriam Jansen via telefoonnummer 0592-820030 of contactpersoonklachtbehandeling@de-nfg.nl  (zie stap 2 van het schema). De contactpersoon klachtbehandeling zal met jou de klacht bespreken en bekijken of er toch nog een mogelijkheid is om hier samen met mij uit te komen. Is dit niet het geval, dan gaan jullie de klacht zodanig formuleren zodat deze ingediend kan worden bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris  (stap 3 van het schema).